Tack för det här året!

Vi vill tacka alla våra medlemmar för ett härligt 2015 i filmens tecken.

Sedan början av hösten har erbjuder vi våra medlemmar ytterligare ett visningstillfälle i veckan, vilket visade sig vara populärt. Vi har aldrig haft så många medlemmar som nu!

Vi önskar alla medlemmar och medarbetare en God Jul och ett Gott Nytt År!