Medlemsinformation

Ett medlemskort kostar 400 kr för elva filmer och säljs i biografen Facklans foajé från onsdag den 2 januari till och med tisdag den 8 januari kl. 15.00-18.00 samt före varje föreställning.

När du köper ditt medlemskort väljer du ett av följande tre alternativ:

  • medlemskort 1 gäller för onsdagar kl 19.00
  • medlemskort 2 gäller för torsdagar kl. 15.00
  • medlemskort 3 gäller för torsdagar kl. 19.00.

Du kan alltid gå på en annan dag än vad kortet gäller, men då i mån av plats.
Kortet är personligt och får inte överlåtas. Enstaka biljetter säljs inte. Åldersgränsen är 15 år.

Som medlem har du också möjlighet att delta i kurser, seminarier och resor till utländska filmarkiv som Sveriges Förenade Filmstudios arrangerar. Information om dessa aktiviteter lämnas löpande under den aktuella säsongen.