Om filmstudion

Åkersberga Filmstudio är en ideell förening ansluten till Sveriges Förenade Filmstudios (SFF) – en ideell visningsorganisation som sprider och visar värdefull film sedan 1953. Idag är cirka 100 filmstudior runt om i Sverige anslutna till SFF.

biofacklan

Bilden visar delar av Facklans salong och är hämtad från www.biofacklan.se.

Åkersberga Filmstudio startades på initiativ av Mats Sladö hösten 1977. Den första visningen ägde rum 21 januari 1978 i Bergaskolans aula, som då fungerade som biograf. Våren 1979 flyttades visningarna till biografen Facklan i nybyggda Folkets Hus. Sedan dess har vi hållit till här, med undantag för våren 2001 då vi var i Berga Teater.

Våren 1978 visades 6 filmer och ett medlemskort kostade 35 kronor. Därefter har antalet filmer successivt ökat och från hösten 2003 visas 11 filmer per säsong. Hösten 2005 visade vi varje film två gånger, något som slog väl ut. Efter en modernisering av Facklan fick salongen något färre platser, därför visar vi sedan hösten 2015 varje film tre gånger.

I mars 2020 var vi tvungna att avbryta visningarna på grund av coronapandemin. Hösten 2021 återupptogs visningarna med endast 6 filmer.